Wheat groats

от +20°С до +25°С 480 суток
Packing: 0,8 кг
Type of packaging: Фасованная продукция

Параметры

Температура: от +20°С до +25°С

Норма вложений в короб: 6

Shelf life: 480 суток

You may be interested

Wheat groats
Wheat groats
packing: 0,8 кг
type of packaging: Фасованная продукция
Beans
Beans
packing: 0,8 кг
type of packaging: Фасованная продукция
Long grain rice 2nd grade
Long grain rice 2nd grade
packing: 0,8 кг
type of packaging: Фасованная продукция
Peeled barley groats
Peeled barley groats
packing: 0,8 кг
type of packaging: Фасованная продукция