Flounder

от -18°С до -24°С 180 суток
Packing: 0,8 кг
Type of packaging: Фасованная продукция

Параметры

Температура: от -18°С до -24°С

Норма вложений в короб: 5

Shelf life: 180 суток

You may be interested

Hake
от -18°С до -24°С 180 суток
Hake
packing: 1 кг
type of packaging: Весовая продукция
Pollock
от -18°С до -24°С 180 суток
Pollock
packing: 1 кг
type of packaging: Весовая продукция
Pangasius filet
от -18°С до -24°С 180 суток
Pangasius filet
packing: 1 кг
type of packaging: Весовая продукция
Navaga whole fish
от -18°С до -24°С 180 суток
Navaga whole fish
packing: 1 кг
type of packaging: Весовая продукция